Fonetik – Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil midir?